OTEVÍRACÍ DOBA

Pondělí, středa, pátek

8:30 - 11:00
15:30 - 20:00

Úterý, čtvrtek, sobota

Dle objednání klientů

Neděle

Zavřeno

Dětský koutek

NAVŠTIVTE NÁS

VacuShape studio La-Ro

(areál zimního stadionu)

Mostní 812, Kralupy nad Vltavou

+420 722 72 44 32

PARTNEŘI

 

 

 

 

Podmínky a pravidla

- PODMÍNKY A PRAVIDLA PRO VYUŽITÍ PŘÍSTROJE VACUSHAPE 
- PODMÍNKY A PRAVIDLA PRO VYUŽITÍ PŘÍSTROJE LIPO LASER 

PODMÍNKY A PRAVIDLA PRO VYUŽITÍ PŘÍSTROJE VACUSHAPE

Zájemce (dále jen klient) o využití podtlakového přístroje VacuShape (dále jen přístroj) musí být v dobrém zdravotním stavu, především pro něj nesmí být překážkou žádná z kontraindikací uvedených na zákaznické kartě klienta. U klientek, je překážkou také těhotenství. Klient svým podpisem na zákaznické kartě potvrdí svůj zdravotní stav a souhlas s provozním řádem a podmínkami studia, který je vyvěšen k nahlédnutí na recepci.
Nárok na využití přístroje klientovi vzniká rezervací lekce a zakoupením jednorázového vstupu, který klienta opravňuje k jednorázovému využití přístroje, nebo zakoupením permanentky, která opravňuje klienta k využití přístroje v počtu lekcí sjednaných na permanentce.
Permanentka je vystavena na jméno klienta a je nepřenosná, tzn. že je platná pro jedno jméno a jednu osobu.Platnost dárkových poukazů je 3 měsíce a platnost   permanentky je 6 měsíců, počínaje datem první lekce. Peníze za zakoupenou permanentku se nevrací. V případě nevyčerpání celého počtu lekcí, po ukončení platnosti permanentky, jsou tyto lekce považovány za využité. Nelze tedy požadovat za nevyužité lekce náhradou lekce nové ani náhradu finanční. V případě nevyužití celého sjednaného počtu lekcí na platné permanentce, a to ze zdravotních důvodů, je možná oboustranná dohoda klienta s provozovatelem. Za zdravotní překážku se nepovažuje těhotenství.
Storno rezervované lekce, lze sjednat osobně ve studiu nebo telefonicky, nejpozději však 4 hodiny před rezervovanou lekcí. Omluví-li se klient v čase kratším než 4 hodiny, bude tato lekce považována za využitou a bude odečtena z permanentky, lze uznat pouze náhlou změnu zdravotního stavu, či klientem nezaviněné důvody. Klient se dostaví na lekci s dostatečným časovým předstihem tak, aby mněl dostatečný prostor pro převlečení a případné rozehřátí před vstupem do přístroje. Objednaný čas lekce, je čas vstupu do přístroje, nikoli čas příchodu. Provozovatel si vyhrazuje právo, v případě pozdního příchodu klienta na rezervovanou lekci, tuto lekci o danou časovou prodlevu zkrátit.
Klient je povinen dodržovat obecná hygienická a bezpečnostní pravidla, po celou dobu jeho návštěvy ve studiu. Za osobní věci a cennosti klienta včetně jeho doprovodu, provozovatel nezodpovídá. Za děti které doprovází klienta, odpovídá klient v plné míře.

PODMÍNKY A PRAVIDLA PRO VYUŽITÍ PŘÍSTROJE LIPO LASER

Zájemce (dále jen klient) o využití přístroje Lipo Laser (dále jen přístroj) musí být v dobrém zdravotním stavu, především pro něj nesmí být překážkou žádná z kontraindikací uvedených na zákaznické kartě klienta. U klientek, je překážkou také těhotenství. Klient svým podpisem na zákaznické kartě potvrdí svůj zdravotní stav a souhlas s provozním řádem a podmínkami studia, který je vyvěšen k nahlédnutí na recepci.
Nárok na využití přístroje klientovi vzniká rezervací a zakoupením jednorázové aplikace, který klienta opravňuje k jednorázovému využití přístroje, nebo zakoupením permanentky, která opravňuje klienta k využití počtu aplikací sjednaných na permanentce.
Permanentka je vystavena na jméno klienta a je nepřenosná, tzn. že je platná pro jedno jméno a jednu osobu. Platnost permanentky je 6 měsíců, počínaje datem první lekce. Peníze za zakoupenou permanentku se nevrací. V případě nevyčerpání celého počtu aplikací, po ukončení platnosti permanentky, jsou tyto aplikace považovány za využité. Nelze tedy požadovat za nevyužité aplikace náhradou aplikace nové ani náhradu finanční. V případě nevyužití celého sjednaného počtu aplikací na platné permanentce, a to ze zdravotních důvodů, je možná oboustranná dohoda klienta s provozovatelem. Za zdravotní překážku se nepovažuje těhotenství.
Storno rezervované lekce, lze sjednat osobně ve studiu nebo telefonicky, nejpozději však 4 hodiny před rezervovanou aplikaci. Omluví-li se klient v čase kratším než 4 hodiny, bude tato aplikace považována za využitou a bude odečtena z permanentky, lze uznat pouze náhlou změnu zdravotního stavu, či klientem nezaviněné důvody. Klient se dostaví na aplikaci s dostatečným časovým předstihem tak, aby mněl dostatečný prostor pro převlečení. Objednaný čas lekce, je čas zahájení aplikace, nikoli čas příchodu. Provozovatel si vyhrazuje právo, v případě pozdního příchodu klienta na rezervovanou aplikaci tuto aplikaci o danou časovou prodlevu zkrátit.
Klient je povinen dodržovat obecná hygienická a bezpečnostní pravidla, po celou dobu jeho návštěvy ve studiu. Za osobní věci a cennosti klienta včetně jeho doprovodu, provozovatel nezodpovídá. Za děti které doprovází klienta, odpovídá klient v plné míře.

V Kralupech nad Vltavou dne 21. 12. 2015